Sopimustiedon verkkopalvelussa voi valita sähköiseksi allekirjoitustavaksi SopimusSign Helpon tai SopimusSign Vahvan. Molemmat allekirjoitustavat ovat juridisesti päteviä. 

Kumman allekirjoitustavan valitsen?

SopimusSign Helppo soveltuu useimpiin allekirjoitustilanteisiin ja se on allekirjoittavan kannalta sujuvin allekirjoitustapa. SopimusSign Vahvan käyttö on suositeltavaa, kun allekirjoittaja halutaan tunnistaa vahvasti. Molemmissa allekirjoitustavoissa allekirjoituskutsun voi lähettää joko tekstiviestitse tai sähköpostitse.

SopimusSign Helpossa allekirjoittava piirtää oman allekirjoituksensa sormella tai kosketusnäyttökynällä älypuhelimen/tabletin näyttöön. Tämä allekirjoitustapa vastaa todistusarvoltaan perinteisiä allekirjoituksia, mikä on vahvistettu Suomen lainsäädännössä (tietoyhteiskuntakaari, 917/2014) ja EU:n lainsäädännössä (ns. eIDAS-asetus, Nro 910/2014).

SopimusSign Vahva on EU:n standardit täyttävä vahva sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoitus tapahtuu omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. SopimusSign Vahva tarkoittaa käytännössä edistynyttä allekirjoitusta, jossa allekirjoittaja tunnistautuu ulkopuolisen palveluntarjoajan, kuten oman verkkopankin, välityksellä. Tällaisesta vahvasta tunnistamisesta on säädetty vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009).

Allekirjoituksen todisteellisuus

Sähköisissä allekirjoituksissa syntyvillä teknisillä tiedoilla voidaan osoittaa perinteistä paperille tehtävää allekirjoitusta kattavammin allekirjoittajan henkilöllisyys ja allekirjoituksen syntyhetki. Sähköinen allekirjoitus on todisteena tietyn sopimuksen syntymisestä siis vahvempi ja siten suositeltava tapa viimeistellä sopimukset.

SopimusSign Helppoa käytettäessä palveluun syntyy aikaleima, jolla voidaan osoittaa perinteistä allekirjoitusta kattavammin allekirjoitusprosessin eteneminen ja allekirjoituksen syntyhetki. Allekirjoitukseen yhdistettävä puhelinnumero tai sähköpostiosoite antaa lisäksi perinteistä allekirjoitusta vahvemman näytön siitä, että allekirjoituksen on tehnyt juuri tietty henkilö.

SopimusSign Vahvaa käytettäessä allekirjoitettava asiakirja leimataan sähköisesti ja näin vahva sähköinen allekirjoitus leimautuu asiakirjaan PDF-formaatissa. Tätä kokonaisuutta kutsutaan PAdES-formaatiksi (PDF Advanced Electronic Signature). Näin vahvasti tunnistettu sähköinen allekirjoitus pysyy osana asiakirjaa.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?