Jotta voisit käyttää laatimissasi asiakirjoissa logoa ja alatunnistetta, sinun tulee tallentaa ne Sopimustilisi tietoihin. Jos tarjoat Sopimustilin kautta jatkuvaluontoisia konsultointi- ja asiantuntijapalveluita muille yrityksille, voit tallentaa asiakkaasi logon ja alatunnisteen tilille väliaikaisesti, ja luoda sitten Sopimuskoneella esitäytetyn asiakirjamallin heidän tiedoillaan.   


1. Siirry "Asetukset"-sivulle.


2. Valitse "Perustiedot". Lisää logo ja kirjoita alatunniste, ja paina sitten "Tallenna".


3. Jatkossa voit valita Sopimuskoneessa, haluatko ottaa ne mukaan laadittavalle asiakirjalle:

Asiasanat: asiakkaan logo, personointi, kansilehti, logot, logojen, tallentaminen, Sopimustili

Löysitkö etsimäsi vastauksen?