Kaikki kokoelmat
Tietosuoja
Mikä on henkilötieto?
Mikä on henkilötieto?
Yleistä tietoa tietosuojasta
Jaakko Laukia avatar
Tekijä: Jaakko Laukia
Päivitetty yli viikko sitten

Henkilötieto voi olla mikä tahansa yksityishenkilöön suoraan tai epäsuorasti yhdistettävissä oleva tunnistetieto. Nimi, henkilötunnus ja osoitetiedot ovat tyypillisimmin kerättäviä henkilötietoja. Harvemmin kerättävistä tiedoista esimerkiksi sijaintitiedot, työhistoria, terveystiedot ja seksuaalinen suuntautuminen voidaan yhtä lailla yhdistää tiettyyn henkilöön, joten nekin ovat henkilötietoja. Yritysten tiedot, kuten Y-tunnus, eivät ole henkilötietoja.

Vastasiko tämä kysymykseesi?