EU:n jokaisessa jäsenvaltiossa toimii riippumaton valvontaviranomainen, joka valvoo GDPR:n ja muun tietosuojalainsäädännön noudattamista. Suomessa viranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Jos katsot, että tietosuojaasi rikotaan, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?